Bu Site Tamamen Fake(sahte) amaçlı açılmıştır :) Herkes nasıl ders geçmek için çalışma notu arayışına girip derste not tutup,defter kitap herşeye çalışıyorsa sizlerde çalışacaksınız beleşe ders geçmek yok :)
PARAZİTLERE HAYIR !! :)

26 Ocak 2012 Perşembe

Bando astsubay myo başvuru ve giriş şartları

Bando Astsubay eğitimini balıkesir Kara astsubay myo okulunda almaktadır mülakatlar 2011 den itibaren Ankarada yapılmaktadır.

Okul ilk olarak 23 KASIM 1831 tarihinde İstanbul'da "Musika-i Hümayün" adı altında kurulmuştur.1922 yılında "Makam Hilafet Muzikası" adını almıştır. 1924 yılında Ulu Önder Atatürk'ün direktifi ile İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış ve "T.C.Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti" adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. 1939 yılında "Ankara Musiki Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu", 1949 yılında "Askeri Muzika Meslek Okulu", 1964 yılında "Askeri Mızıka Okulu" adları altında faaliyetlerine devam etmiş, 1985 yılında "Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu" adı ile Meslek Lisesi statüsüne kavuşmuştur.
173 yıldır Eğitim - Öğretim faaliyetlerine devam eden okul; 30 Haziran 2003 tarihinden itibaren Bando Astsubay Hazırlama Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan oluşan "Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı" adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.


 BAŞVURU KOŞULLARI
a. Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili genel koşullar 
      (1) Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

      (2) Nişanlı, evli, dul olmamak, herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak, 

      (3) Kendisi, anne, baba ve kardeşlerinin;

 (a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri
benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,

 

(b) Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış
ve halen çalışmamakta olması,

 

(c) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,

 

(ç) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,

 

(d) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturma sonucunda şüpheli yada sakıncalı 
hallerinin bulunmaması.

      (4) Kendisi, anne, baba ve kardeşleri dahil, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
      (5) Okuduğu okullardan ahlak ve disiplin sebepleri ile çıkarılmamış olmak, 
      (6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek.

   b. Sağlık ile ilgili genel koşullar :

      (1) T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin T.S.K. Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak.

      (2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

      (3) Türkçe'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik,pelteklik, tutukluk vb.olmamak),

      (4) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak,


      (5) Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.

      (6) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,


      (7) Sevk edileceği askeri hastahaneden "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,

      (8) Aile efradında frengi vb. bulaşıcı hastalık ve akıl hastalığı bulunmamak,


   c. Öğrenim, Yaş, Boy ve Kilo ile İlgili Özel Koşullar :

      (1) Giriş yılında doğrudan mezun olmak (Mesleğe yönelik herhangi bir eğitim kurumunda okumamış olmak),
      (2) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

      (3) Giriş yılında en çok 16 en az 13 yaşında olmak,


      (4) Giriş yılında yapılacak sınav, mülakat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak,

      (5) K.K.K.lığınca belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak.


      (6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Öğretmenler Kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta 2 yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir),

      (7) Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşamaya gelirken getirilecektir.)

      (8) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askeri Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak (Şehit ve vazife malulü subay/astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları/öz kardeşleri ile muvazzaf veya emekli subay/astsubay çocuklarında belirtilen okul bitirme derecesi aranmaz. Bu adayların Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları yeterlidir.)

     (9) Herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okuldan çıkarılmamış olmak.

0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen Yorum Bırakınız Yorumlarınız Bizim İçin Önemlidir YORUM YAPMAK İÇİN YORUMLAMA BİÇİMİNDEN ADI/URL Seçerek Adınızı Yazıp URL Kısmını Boş bırakarak Yorum Yapınız..

Astsubay myo mülakatları sitesine hoşgeldiniz, Kara astsubay balıkesir , jandarma astsubay ankara , deniz astsubay yalova gölcük , hava astsubay izmir gaziemir, okulları başvuru, astsubay myo başvuru ve asil yedek listesi. listelerden adınıza bakıp kazanıp kazanmadıgınıza bakabilirsiniz