Bu Site Tamamen Fake(sahte) amaçlı açılmıştır :) Herkes nasıl ders geçmek için çalışma notu arayışına girip derste not tutup,defter kitap herşeye çalışıyorsa sizlerde çalışacaksınız beleşe ders geçmek yok :)
PARAZİTLERE HAYIR !! :)

26 Ocak 2012 Perşembe

GATA Hemşirelik okulu başvuru gata sağlık meslek yüksek okulu 2 ve 4 yıllık

Gülhane Askeri tıp akademisi


d. Sağlık Muayenesi;   
    Yukarıdaki aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için ilgili Asker Hastanelerine sevk edilecektir.
 
5.    DEĞERLENDİRME (ASİL VE YEDEK ADAYLARIN TESBİTİ):
       a. Adayların ön sağlık, bedeni yeterlilik testi, mülakat, özel yetenek/müzik performans sınavı (Silahlı Kuvvetler Bando Astsb.MYO’nu tercih edenler için) ve sağlık raporu aşamaları sonucunda; aldıkları bedeni yeterlilik testi puanının yüzde15’i ile mülakat puanının yüzde 15’i, ÖSS puanının yüzde70’ine (OÖBP hariç) eklenerek, yeniden elde edilen sonuç puanı ile adaylar tercih ettikleri ön lisans programına göre sıralanacaktır.
       b. Belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan başlanarak asil ve yedek aday listeleri her program/okul için ayrı ayrı ilan edilecektir.
       c. K.K.Astsb.MYO Yönetim programına başvuran ve Yönetim programına yerleştirilemediği takdirde teknik programların boş kalan kontenjanlarına yerleştirilmesi öngörülen adaylar (liselerin Fen/Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik bölümü mezunları) sayısal ağırlıklı (ÖSS SAY-1) puan türünden kendi aralarında ayrıca sıralamaya tabi tutularak K.K.Astsb.MYO’nun teknik programları ile GATA Sağlık Meslek Yüksek Okulunun Ambülans ve Acil Yardım programına yerleştirilebilecektir.
       ç. Sağlık muayenesi dahil seçim aşamalarının tamamına tabi tutulmasına rağmen asil ve yedek aday listelerine giremeyen adayların okula kaydı yapılmayacaktır.
 
       d. Şehit, Malul Gazi veya Muharip Gazi çocukları, tercih ettikleri ön lisans programında kendilerine ayrılan kontenjanlar için kendi aralarında sıralanacaktır. Kendi puanıyla okula kayıt hakkı elde eden adaylar bu kontenjana dâhil edilmeyecektir.
 
6.    SINAV SONUÇLARININ İLANI:
            Asil ve yedek aday isim listeleri www.kkk.tsk.mil.tr Internet adresinde ilan edilecektir. Bu nedenle adayların sınav sonuçlarını 25–29 AĞUSTOS 2008tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının belirtilen Internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.
 
7.    KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:
       a. Asil ve yedek adayların çağrılması, kayıt için gerekli belgelerin tamamlatılması ve kesin kayıtlarının yapılması ile ilgili faaliyetler K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıklarınca ayrı ayrıyürütülecektir.
       b. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kesin kayıtları 01–05 EYLÜL 2008 tarihlerinde, yedek adayların kesin kayıtları ise 08–19 EYLÜL 2008 tarihlerinde K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (BALIKESİR), GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (ANKARA) ve Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (ANKARA)’nda yapılacaktır.
       c. Her ne sebeple olursa olsun 01–05 EYLÜL 2008 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmayan asil adaylar ile 08–19 EYLÜL 2008 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmayan yedek adaylar okula kayıt haklarını kaybedecektir.
       ç. Asil listede ismi olup kesin kayıt yaptırmayan veya yedek listede olup sıra gelmeyen adayların müracaat evrakı, sınav sonuçlarının ilan edilmesini müteakip en geç iki ay içerisinde K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu K.lığınca adreslerine iade edilecektir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET BAŞVURU (ÖN KAYIT) FORMUNUN DOLDURULMASI
 
1.    BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:
       a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
       b. Online Başvuru (Ön Kayıt) Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
       c. Adayların yazışma adresleri (posta kodu dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir.
       ç. Adaylar Online Başvuru (Ön Kayıt) Formunda doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden sorumludur.
       d. Beyan edilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğu tespit edildiğinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
       e. Adaylar sadece tek tercih yapabilir. Birden fazla okula mükerrer başvuru yapıldığında idarece bir tanesi geçerli kabul edilecektir.
       f.   Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
 
2.    ONLİNE BAŞVURU (ÖN KAYIT) FORMU DOLDURMA TALİMATI:
       Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU (ÖN KAYIT) FORMU”NU dolduracaklardır.
       a. İLK BAŞVURU: Başvuru Formu tıklandığında ekrana “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Başvuru Formuna Hoş Geldiniz” yazısıyla beraber, “Yeni Başvuru Yapmak İstiyorum” ve “Mevcut Başvurumu Değiştirmek İstiyorum” ibareleri gelecektir. Yapılmak istenen işlem seçildikten sonra “Tamam” butonunu tıklayınız. “Yeni Başvuru Yapmak İstiyorum” seçeneğini işaretlediğinizde aşağıda sunulan işlemleri yapmanız istenecektir.
            (1)     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yeni Başvuru Ekranı:
                 (a) Birinci satıra “T.C.Kimlik numaranızı” hatasız olarak giriniz. İkinci satıra ekranda beliren dört haneli “Onay Kodu”nu giriniz. Üçüncü satırda ise başvurmak istediğiniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunu seçerek “Sorgula” butonunu tıklayınız.
                 (b) T.C.Kimlik Numaranızı doğru olarak girdiyseniz; adınız, soyadınız baba ve anne adlarınızın yer aldığı “Astsubay Meslek Yüksek Okulları Başvuru Formu”ekrana gelecektir.
            (2)     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Başvuru Formu:
                 Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır.
                 (a) Birinci bölümde; Nüfus Bilgilerinizi, Medeni Durumunuzu ve Cinsiyetinizi Nüfus Kâğıdınızdaki bilgiler ışığında doğru olarak giriniz.
       (b) İkinci bölümde; Öğrenim Durumunuzu, Yabancı Dil Bilginizi, Çevre Yabancı Dil Bilginizi, Mezun Olduğunuz Orta/İlköğretim Okulunuzu, Mezun Olduğunuz Liseyi, Mezun    Olduğunuz Lise ve Dengi Okul Bölümünüzü, Mezuniyet Yılınızı ve Tercih Ettiğiniz Bölümü giriniz.
                 (c) Üçüncü bölümde; Adres Bilgilerinizi, Telefon Numaranızı, Posta Kodunuzu, Cep Telefon Numaranızı ve E-Posta Adresinizi doğru olarak giriniz.
                 (ç) Dördüncü bölümde: Kardeş Sayınızı, Baba Mesleğini, Anne Mesleğini, Baba Öğrenim Durumunu ve Anne Öğrenim Durumunu doğru olarak giriniz.
                 (d) Beşinci bölümde ise; daha önce başvuruda bulunduğunuz diğer kuvvetlerin Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile varsa özel durumunuzu işaretleyiniz.
                 (e) Son olarak ekranda gözüken dört haneli onay kodunu girerek “Kaydet” butonunu tıklayınız.
            (3)     Ön kayıt işleminden sonra program tarafından size verilen “Aday Numaranızı” mutlaka alınız ve unutmayınız. Müteakip zamanda Başvuru Formunda değişiklik yapmak istediğinizde, program tarafından size sorulacaktır.
       b. BİLGİ GÜNCELLEME: İlk başvuru ekranında“Mevcut Başvurumu Değiştirmek İstiyorum” seçeneğini işaretlediğinizde aşağıda sunulan işlemleri yapmanız istenecektir.
 
            (1)     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Bilgi Güncelleme Ekranı:
       (a) Ekranda beliren “T.C. Kimlik Numarası”, ilk başvuru sırasında size verilen “Aday No”, “Adı” ve “Soyadı” hanelerini doğru olarak giriniz. Söz konusu bilgiler ilk başvuru sırasında girdiğiniz bilgilerle aynı olmak zorundadır.
                 (b) Daha sonra dört haneli onay kodunu girerek, başvurduğunuz okulu işaretleyiniz ve “Sorgula” butonunu tıklayınız.
       (c) Bu aşamada ilk başvuru esnasında doldurduğunuz form ekrana gelecektir. Gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra dört haneli onay kodunu girerek kaydet butonuna   tıklayınız.

0 yorum:

Yorum Gönder

Lütfen Yorum Bırakınız Yorumlarınız Bizim İçin Önemlidir YORUM YAPMAK İÇİN YORUMLAMA BİÇİMİNDEN ADI/URL Seçerek Adınızı Yazıp URL Kısmını Boş bırakarak Yorum Yapınız..

Astsubay myo mülakatları sitesine hoşgeldiniz, Kara astsubay balıkesir , jandarma astsubay ankara , deniz astsubay yalova gölcük , hava astsubay izmir gaziemir, okulları başvuru, astsubay myo başvuru ve asil yedek listesi. listelerden adınıza bakıp kazanıp kazanmadıgınıza bakabilirsiniz